Twój koszyk: 0 sztuk - 0,00 zł Przejdź do koszyka

Twój koszyk:

0 sztuk - 0,00 zł

Przejdź do koszyka

Regulamin sklepu Fotopstryk.pl§1. Właścicielem sklepu jest firma RML Entertainment z siedzibą w Warszawie przy ul. Gąsienicowej 13.

NIP: PL9521819204
Regon: 015341525
Wpis do ewidencji działalności gospodarczej m.st. Warszawy pod numerem: 88042

§2. Numer konta i dane do przelewów kierowanych do nas:

Fotopstryk.pl
Gąsienicowa 13
04-521 Warszawa
Bank Millenium
18 1160 2202 0000 0002 9449 4129

§3. Adres poczty elektronicznej sklepu: sklep@fotopstryk.pl

§4. Realizacja sprzedaży w sklepie Fotopstryk.pl odbywa się według poniższego regulaminu. Złożenie zamówienia w sklepie Fotopstryk.pl oznacza akceptację zasad sprzedaży wynikających z poniższego regulaminu przez Klienta oraz zobowiązuje klienta do przestrzegania zawartych w nim zasad.

§5. Z oferty Fotopstryk.pl może korzystać każdy, kto posiada zdolność do czynności prawnych.

§6. Wymagania techniczne korzystania z usług sklepu internetowego:
1. Dostęp do internetu.
2. Komputer z zainstalowaną przeglądarką internetową.
3. Rozdzielczość ekranu minimum 800 x 600 przy czym serwis optymalizowany jest dla rozdzielczości 1024x768.
4. Komputer klienta musi mieć włączoną opcję akceptacji "cookies" oraz włączoną obsługę JavaScriptu.

§7. Zamówienia składać można całą dobę każdego dnia roku natomiast ich realizacja odbywa się w od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 17.00

Nie realizujemy zamówień w następujące dni:
1. Nowy Rok
2. Pierwszy i drugi dzień Świąt Wielkanocnych
3. Wszystkich Świętych
4. Pierwszy i drugi dzień Bożego Narodzenia

Dopuszcza się wyznaczenie dodatkowych dni zamknięcia sklepu po wcześniejszej informacji na witrynie sklepu internetowego.

§8. Obszar działania sklepu Fotopstryk.pl określony jest granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jednakże, wysyłka poza jej granice jest możliwa po wcześniejszej konsultacji z naszymi pracownikami pod adresem sklep@fotopstryk.pl

§9. Klient kompletuje zamówienie wybierając z oferty znajdującej się na stronie sklepu internetowego produkty oferowane do sprzedaży. Wkładanie artykułów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku "do koszyka", a akceptacja całego zamówienia odbywa z poziomu wyświetlania zawartości koszyka.

§10. Klient składając zamówienie z poniższym regulaminem wyraża zgodę na przetwarzanie przez sprzedawcę danych kupującego niezbędnych do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez sprzedawcę. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a w razie stwierdzenia ich niezgodności ze stanem faktycznym ma prawo żądać ich poprawienia. Żądania, o których mowa w zdaniu poprzedzającym Klient winien zgłosić na piśmie w siedzibie sklepu bądź też za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@fotopstryk.pl

§11. Klientów korzystających z usług sklepu Fotopstryk.pl obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zamówienia zawierające treści o takim charakterze nie będą realizowane.

§12. Zamówienia dostarczane będą pod wskazany przez Klienta adres. Klient może posiadać na swoim koncie kilka adresów i w trakcie zakupów wybierze, pod który adres Fotopstryk.pl wybrane produkty ma dostarczyć. Fotopstryk.pl zastrzega sobie prawo do sprawdzenia telefonicznej wiarygodności klienta oraz do odmowy wysłania towaru za pobraniem bez podania przyczyny. Może także odmówić realizacji zamówień złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu, wzbudzających wątpliwości osoby przyjmującej zamówienie lub takich, których nie uda się potwierdzić.

§13. Fotopstryk.pl zaznacza, iż złożenie zamówienia w sklepie Fotopstryk.pl nie jest równoznaczne z zawarciem umowy kupna - sprzedaży. Złożenie zamówienia jest wyrażeniem woli kupującego, iż chce taką umowę zawrzeć. Za moment zawarcia umowy uznaje się moment, gdy zamówienie Klienta zostaje zaakceptowane przez pracownika sklepu.

§14. Fotopstryk.pl może odstąpić od realizacji zamówienia bez podania przyczyny. O fakcie odstąpienia od realizacji klient zostanie niezwłocznie powiadomiony pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Klienta w zamówieniu lub telefonicznie przez pracowników Fotopstryk.pl.

§15. Fakt złożenia przez Klienta zamówienia zostanie potwierdzony przez system automatycznie drogą elektroniczną a jego przyjęcie do realizacji zostanie potwierdzone e-mailowo lub telefonicznie przez pracownika realizującego zamówienie.

§16. Koszt dostawy jest zależny od wybranej formy dostawy. Konkretny cennik znajduje się na końcu regulaminu jako załącznik nr 1. Wysłanie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z zaakceptowaniem obowiązującego kosztu dostawy. W wypadku podania przez klienta nieprawidłowego kodu pocztowego, innego niż obowiązujący w miejscu zamówionej dostawy sklep zastrzega sobie prawo ponownego przeliczenia opłaty za transport zgodnie z prawidłowym kodem pocztowym.

§17. Fotopstryk.pl może udzielić rabatu dotyczącego kosztu dostawy zamówienia, przy czym dla zamówień, których wartość przekroczy 1200 zł rabat ten może wynosić do 100%. Decyzja o udzieleniu rabatu i jego wysokości podejmowana jest indywidualnie na podstawie każdorazowo złożonego zamówienia.

§18. Ceny towarów uwzględniają podatek VAT. Są to ceny brutto wyrażone w złotych polskich i nie uwzględniają kosztów dostawy zamówienia. Stawki VAT oraz ceny netto produktów są uwidocznione na stronach poszczególnych produktów.

§19. Do dostarczonego zamówienia zawsze dołączany jest dokument sprzedaży. W sytuacji, gdy żądanym przez Klienta dokumentem sprzedaży jest faktura VAT, do paczki dołączamy oryginał faktury.

§20. Fotopstryk.pl zastrzega sobie prawo do zaproponowania Klientowi zamiennika zamawianego towaru. Klient ma prawo do nie wyrażenia zgody na dostarczenie zamiennika rezygnując w ten sposób z dostawy zamówionego towaru.

§21. W przypadku, braku możliwości skompletowania przesyłki zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów. Każdorazowo w takim wypadku pracownicy realizujący zamówienia będą próbowali skontaktować się z Klientem telefonicznie w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

§22. W razie niezgodności dostarczonej przesyłki ze złożonym zamówieniem kupujący powinien niezwłocznie powiadomić o tym sprzedawcę.

§23. Dokument sprzedaży jest zawsze zgodny z cena sprzedaży obowiązując w chwili przyjęcia zamówienia do realizacji.

§24. W Fotopstryk.pl możliwość zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni od dnia otrzymania przesyłki. Prawo do zwrotu w ciągu 14 dni zgodnie z polskim prawem przysługuje konsumentom. W celu dokonania zwrotu zakupionego produktu należy zgłosić chęć zwrotu pod adresem sklep@fotopstryk.pl . Dalsze instrukcje zostaną przekazane przez naszego pracownika. W razie niezgodności towaru z umową kupujący ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy. Sklep nie przyjmuje paczek wysłanych na koszt odbiorcy. W celu dokonania reklamacji należy zgłosić ją pod adresem sklep@fotopstryk.pl. Zgłoszona reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni, o sposobie jej rozpoznania Klient zostanie powiadomiony na piśmie na adres e-mail bądź adres zamieszkania.

§25. W Fotopstryk.pl płatność za zakupy i dostawę można dokonywać w następujący sposób:
1. Przelewem - należność należy przekazać na rachunek bankowy firmy Fotopstryk.pl podany w punkcie §2. niniejszego regulaminu. Na przelewie w polu tytułem prosimy podać numer zamówienia. Przy składaniu zamówień opłacanych przelewem należy pamiętać o czasie, niezbędnym dla przepływu środków na rachunek sklepu uwzględniając również dni świąteczne kiedy przelewy nie są przez banki księgowane. Prosimy dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia. Zamówienia realizowane są wyłącznie po wpłynięciu środków na konto sklepu.
2. Kartą płatniczą/kredytową przez internet - po skompletowaniu zakupów pojawi się opcja płatności kartami kredytowymi. Po wybraniu w/w opcji i naciśnięciu przycisku "Dalej" przejdą Państwo na stronę autoryzacji karty operatora rozliczającego płatności kartami w internecie. Zamówienie może zostać przyjęte przez sklep wyłącznie po potwierdzeniu autoryzacji transakcji przez operatora rozliczającego płatności kartami w internecie. Fotopstryk.pl nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości autoryzacji transakcji.
3. Szybkim przelewem bankowym - przelewy takie jak mTransfer, Inteligo, Multitransfer i inne są realizowane poprzez serwis PayU. Po wybraniu takiej płatności, użytkownik zostanie przekierowany na stronę payu.pl, gdzie będzie mógł dokończyć realizację płatności. Fotopstryk.pl rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu, że firma obsługująca płatności potwierdziła poprawny przebieg takiej wpłaty. Do płatności PayU oraz PayPal sklep dolicza opłatę manipulacyjną (5% wartości zamówienia, minimum 4,92 zł brutto).
4. Za pobraniem - wygodna forma płatności, klient placi za towar i wysyłkę bezpośrednio u kuriera doręczajacego paczkę.

§26. Złożenie zamówienia w sklepie Fotopstryk.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

§27. Fotopstryk.pl nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane na swojej stronie internetowej przez osoby trzecie wykorzystujące konto oraz hasło klienta.

§28. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i jest każdorazowo związany jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.

§29. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.

§30. Jednolitą częścią regulaminu są "Częste pytania" umieszczone na stronie www.fotopstryk.pl

Załącznik nr 1. Cennik wysyłki w sklepie Fotopstryk.pl

Kurier DPD - 14,99 zł
Kurier DPD za pobraniem - 23,00 zł